Holstebro Kunstskole

På Holstebro Kunstskole tilbyder vi undervisningsforløb, der udvikler og styrker børnenes kreative og innovative kompetencer via visuel kunst.

Holstebro Kunstskole har fokus på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og anvender i vid udstrækning natur- og genbrugsmaterialer.

På Holstebro Kunstskolen sættes der en særlig fokus på den bæredygtige dannelse, hvor kunsten og håndværket er med til at skabe trivsel og samhørighed med Holstebros sociale og kulturelle liv. 

Kunstskolens pædagogiske grundlag er inspireret af 

  • Reggio Emilia kunstpædagogik 
  • Anne Kirketerp teorier om håndværks (craft) sundhedsfremmende faktorer til menneskets mentale trivsel